Reuktest uitleg

Threshold Test 2-Phenyl

Een reuktest beoordeelt het vermogen van testpersonen om geuren te detecteren, te onderscheiden of te identificeren. De meeste KNO afdelingen in Nederland maken gebruik van de Sniffin’ Sticks reuktest. Dit zijn stiften die gevuld zijn met herkenbare geuren waarmee u op een betrouwbare en gevalideerde manier het reukvermogen getest kan worden. Op deze pagina meer info over de beschikbare reuktesten en de testprocedure van de reuktesten.

Welke reuktest?

Er zijn verschillende soorten reuktesten beschikbaar met allemaal een verschillende toepassing. De beschikbare reuktesten zijn:

Screening 12 Test
De screening 12 reuktest met 12 geurstiften

De bovenstaande reuktesten (identificatie, discriminatie en drempelwaarde) kunnen gezamenlijk als uitgebreide test worden afgenomen of afzonderlijk als enkele testen. In veel gevallen zal er een snelle basis reuktest worden uitgevoerd met 12 (of 16) geuren waarbij de testpersoon telkens een antwoordkaart krijgt met daarop 4 antwoorden. Na het ruiken van de geurstift moet de testpersoon een geur van het kaartje kiezen en dit herhalen voor alle 12 stiften. Met deze simpele reuktest kan globaal het antwoord worden gegeven of er sprake is van een reukstoornis en of iemand bijvoorbeeld normosmie, hyposmie of anosmie heeft.

Op basis van de resultaten kan er besloten worden om aanvullende testen af te nemen en verder onderzoek te doen. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld een discriminatie of drempelwaarde reuktest uitgevoerd zal worden.

Doel reuktest

Het doel van een reuktest is om te bepalen of er sprake is van een reukstoornis. Indien dat het geval is, is het van belang om te bepalen van welke reukstoornis er sprake is. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door een dokter of doktersassistente van de KNO poli en bestaat uit een onderzoek van de neus, het afnemen van een vragenlijst en de reuktest. Dit kan natuurlijk verschillen per ziekenhuis, voor de precieze details adviseren wij altijd om contact op te nemen met de desbetreffende KNO poli.

Reukstoornissen

Na het onderzoek en het afnemen van de reuktest kan er bepaald worden of er sprake is van een reukstoornis. De verschillende reukstoornissen zijn:

 • Anosmie: het totale verlies van het reukvermogen. Waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen selectieve en complete anosmie. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het bij selectieve anosmie om het niet kunnen ruiken van bepaalde geuren. Bij complete anosmie zal de persoon geen enkele geur meer kunnen waarnemen.
 • Hyposmie: een verminderd reukvermogen. Dit is een kwantitatieve reukstoornis en komt voor in verschillende gradaties: mild, gemiddeld en ernstig. Deze vorm van reukvermogen verlies komt vaak voor bij veroudering en is niet omkeerbaar.
 • Parosmie: een dit is een kwalitatieve reukstoornis waarbij geuren nog wel worden waargenomen maar waarbij de geuren op een andere manier geregistreerd worden dan gebruikelijk. Bij registratie van de geuren bij parosmie kan er onderscheid worden gemaakt tussen:
  • Euosmie: geuren worden waargenomen als prettige geuren
  • Troposmie: geuren worden waargenomen als vieze of onprettige geuren
 • Hyperosmie: dit is aan de orde als een persoon geuren overmatig waarneemt. De geuren worden op de juiste manier waargenomen maar op een hogere intensiteit.
 • Agnosmie: geuren worden wel waargenomen maar de persoon is niet in staat om deze geuren te benoemen.
 • Fantosmie: er wordt een geur waargenomen die in werkelijkheid niet aanwezig is. Dit is een zogeheten geurhallucinatie. Wanneer dit onaangename geuren zijn heet deze stoornis kakosmie.

Beschikbare reuktesten

Zoals eerder gezegd zijn de ODOFIN Sniffin’ Sticks van de firma Burghart de meest gebruikte reuktesten in Nederland. De Sniffin’ Sticks zijn geurstiften die gevuld zijn met verschillende geuren. Wij zijn de officiële distributeur van deze reuktesten in de Benelux en leveren deze testen aan vele zorg- en onderzoeksinstellingen. Als u vragen heeft of een keer een demo wilt hebben dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt contact met ons opnemen via info@medi-sense.nl.

upsit smell identification test
Sensonics UPSIT geurboekjes

Naast de geurstiften kunt u ook gebruik maken van de Sensonics geurboekjes. Deze reuktesten van Sensonics zijn voor eenmalig gebruik en vooral geschikt voor het testen op afstand en voor grote onderzoeken waarbij de testpersonen niet op locatie kunnen komen.

Smaaktesten

Ook is het mogelijk om het smaakvermogen te testen, dit kan met behulp van onze smaakstrips. In sommige ziekenhuizen kan er besloten worden om naast een reuktest ook te testen met smaakstrips zodat er gekeken kan worden of de testpersoon de smaken kan waarnemen. De beschikbare smaaktesten zijn:

 • basis smaaktest: zoet, zuur, bitter en zout in de hoogste concentratie
 • complete smaaktest: zoet, zuur, bitter, zout strips in 4 verschillende concentraties plus blanco controle strips.
 • umami smaaktest: 4 verschillende concentraties van de smaak umami ter uitbreiding van de complete smaaktest

Reuktraining

Wij zien in de praktijk dat mensen nog al eens de term reuktraining en reuktest verwarren. De reuktesten zijn gevalideerde testen die zijn ontworpen om te bepalen of er sprake is van een reukstoornis. Een reuktraining set daarentegen is puur ontwikkeld voor het trainen van het reukvermogen na reukverlies. Reuktraining kan dus niet gebruikt worden voor het betrouwbaar testen van het reukvermogen. Wilt u meer informatie over reuktraining dan verwijzen wij u naar deze pagina waarop wij alle info over reuktraining hebben verzameld.