De reuk en smaak check (online test)

Reuk- en smaakvermogen testen?

Vanuit de Universiteit van Münster en het instituut van neurowetenschappen in Jülich is er een vragenlijst ontwikkeld voor het testen van uw reuk- en smaakvermogen. Deze test is ontworpen voor mensen die in de afgelopen periode luchtwegklachten of andere corona-gerelateerde klachten hebben ondervonden.

Deze online test is erop gericht om in kaart te brengen hoe uw zintuigen zich ontwikkelen over een langere periode en wat het verband is met het COVID-19 virus. Dit is een actueel onderwerp aangezien het verliezen van geur en smaak een belangrijk symptoom is bij het coronavirus.

Reuk & Smaakcheck

U kunt de Reuk & Smaak Check zo vaak doen als u wilt. Echter, we raden u aan om de Check de komende 3 maanden regelmatig te doen, om zo uw zintuigen zo goed mogen te volgen. Deelname is vrijwillig en uw gegevens worden geanonimiseerd.

Klik hier om deel te nemen aan de test.

reuk en smaak test

Waarom is deze test ontwikkeld?

Het vermogen om te ruiken, proeven en de gevoeligheid voor irritatie van de neus en mond kan door verschillende reden verminderd zijn – bijvoorbeeld bij luchtwegaandoeningen door verkoudheidsvirussen en ook door het nieuwe coronavirus (SARS-CoV2; COVID-19) of zelfs door compleet andere ziekten.

Via deze test willen onderzoekers graag onderzoeken hoe deze zintuigen veranderen over de tijd. Deze resultaten helpen ons om erachter te komen of de zintuigen meer of minder worden aangetast bij COVID-19 dan bij andere ziekten en gezonde mensen.