Luchtmonsternamezakken, hoe werkt het?

teflon gaszak met pp fitting

Voor luchtbemonstering kunt u gebruik maken van luchtmonsternamezakken. Deze zakken (ook wel bekend als gaszakken, sample bags of simpelweg luchtzakken) zijn een handige en nauwkeurige manier om gassen en dampen te bemonsteren wanneer de concentratie hoger is dan de detectielimieten van gewone analytische instrumenten. Soms is het bemonsteren met behulp van een filter of absorptiebuis niet geschikt en moeten gassen worden opgevangen in een gasbemonsteringszak voor analyse in het laboratorium of op draagbare instrumenten. Hoewel het minder vaak voorkomt dan bemonstering met een filter of absorptiebuis, is het gebruik van luchtmonsternamezakken niet minder belangrijk en vereist het een iets andere aanpak om de betrouwbaarheid van het monster te behouden.

Luchtbemonstering met behulp van zakken wordt meestal gedurende korte perioden uitgevoerd om een ​​indicatie te geven van piekconcentraties in de lucht. In gebieden waar de chemische niveaus constant blijven, kunnen verschillende monsters worden gebruikt om tijdgewogen gemiddelde (TGG) te bepalen.

Deze handleiding voor het nemen van luchtmonsters laat zien hoe u te werk gaat met behulp van luchtmonsternamezakken.

Vastgestelde methode voor luchtbemonstering

Als er een vastgestelde bemonsteringsmethode voor luchtbemonstering beschikbaar is volg deze dan altijd op. Een bemonsteringsmethode die is gepubliceerd door instanties als NIOSH, OSHA of EPA is gevalideerd in laboratoriumonderzoeken en zorgt voor een correcte werking/ bemonstering. Het vermeldt aanvaardbare stroomsnelheden (flow-rate), minimale en maximale monstervolumes en de juiste opvangmedia. Het niet volgen van de richtlijnen kan leiden tot problemen en onbetrouwbare resultaten. Als een bemonsteringsmethode bijvoorbeeld een stroomsnelheid van 50 tot 200 cc/minuut vereist, wijk daar dan niet vanaf. De opnamemedia werken mogelijk niet bij de hogere stroomsnelheid. Dit geldt ook voor de materialen, als een methode bijvoorbeeld een Tedlar Bag voorschrijft probeer dan geen andere type zak te gebruiken.  

Benodigdheden voor luchtbemonstering

Stappenplan voor het nemen van een luchtmonster

  1. Voorbereiden van de zak: Zorg ervoor dat het materiaal en de fittingen van de zak geschikt zijn voor de te bemonsteren verbindingen en het temperatuurbereik van de toepassing. Spoel de zak voor gebruik minstens drie keer door met gezuiverde lucht of stikstof.
  2. Aansluiten van zak op pomp: Bevestig een stuk PTFE-slang aan de fitting van de zak. Sluit het andere uiteinde van de slang aan op de uitlaatpoort of fitting van de pomp. Gebruik alleen PTFE-slangen in combinatie met de luchtmonsternamezakken.
  3. Het nemen van een monster: Om te beginnen met bemonsteren, opent u de fitting door deze open te draaien. Zet de pomp aan en noteer de starttijd en eventuele andere bemonsteringsinformatie. Vul een zak niet voor meer dan 80% van het maximale volume.
  4. Na het nemen van het monster: Schakel aan het einde van de bemonsteringsperiode de pomp uit en sluit de fitting door deze dicht te draaien. Zorg ervoor dat de klep goed is afgesloten. Noteer de eindtijd, verwijder de zak van de pomp en noteer relevante bemonsteringsinformatie.
  5. Versturen van de zakken: Gaszakken die voor analyse naar een laboratorium worden gestuurd, moeten losjes worden verpakt in een doos, vul de doos goed op om het risico van doorboren tijdens verzending tot een minimum te beperken. Zakmonsters mogen niet per vliegtuig worden verzonden, tenzij de vrachtcabine onder druk staat en een aanzienlijke daling van de barometrische druk kan ervoor zorgen dat de zakken barsten. Gebruik geen zakken om onstabiele of zeer reactieve verbindingen te bemonsteren.

Luchtbemonsteringspomp

De pomp die wordt gebruikt voor het luchtbemonstering moet zowel lucht uit de omgeving kunnen aanzuigen als lucht in de bemonsteringszak kunnen blazen. Raadpleeg de juiste analysemethode om de juiste stroomsnelheid voor de betreffende gas te bepalen.

Controleer de gebruiksaanwijzing van de pomp om er zeker van te zijn dat het zowel een zuig- als een blaasfunctie heeft en dat het in staat is om met het juiste debiet te bemonsteren.

Welke luchtmonsternamezak is geschikt voor luchtbemonstering?

Bepaal welke zak er nodig is, denk hierbij aan welk materiaal geschikt is en het type fitting. Luchtbemonsteringszakken voor gasbemonstering kunnen zijn gemaakt van materialen met handelsnamen zoals Tedlar Bags, PVDF (Kynar), Multi Foil of Teflon (FEP). Elk materiaal heeft zijn eigen unieke eigenschappen, waaronder weerstand tegen specifieke chemicaliën, lichtbestendigheid of chemische groepen. Als het gas niet compatibel is met het zakmateriaal, kunnen de twee reageren en het doelgas verbruiken voordat het door het laboratorium kan worden geanalyseerd. Door een gevestigde bemonsteringsmethode te volgen, wordt voorkomen dat het verkeerde materiaal wordt gekozen. Als er geen gevestigde methode bestaat voor het gas dat u wilt meten, raadpleeg dan deze pagina over stabiliteit van de gassen in verschillende zakken of stuur ons een mail voor een advies over de geschikte zak.

Stel de juiste flow rate (korte periode)

Luchtbemonstering met behulp van zakken wordt meestal gedurende korte perioden uitgevoerd om een ​​indicatie te geven van piekconcentraties in de lucht. Bij het nemen van een eenvoudig monster die u neemt in een korte tijd dan is de flow rate/ stroomsnelheid niet belangrijk zolang de zak niet meer dan 80% van het maximale volume wordt gevuld. Een zak van bijvoorbeeld 2 liter kan in twee minuten worden gevuld met een pomp ingesteld op 1 liter/ per minuut. In die korte periode is het opblazen van de zak eenvoudig visueel in de gaten te houden.

Flow rate bij het nemen van monsters of een langere periode

In gebieden waar de chemische niveaus constant blijven, kunnen verschillende monsters worden gebruikt om tijdgewogen gemiddelde (TGG) te bepalen. Als een steekproef op lange termijn nodig is, dan moet u gaan rekenen. Als bijvoorbeeld een zak van 5 liter wordt gebruikt voor een monster van vier uur (240 minuten), kan het gewenste debiet worden berekend door de inhoud van de zak (5 liter) in cc (5000 cc) te delen door de tijd in minuten. In dit voorbeeld is 5000 cc gedeeld door 240 minuten gelijk aan 20,8 cc/minuut. Als de stroomsnelheid hoger is ingesteld dan 20,8 cc/minuut, zal de zak binnen de gewenste bemonsteringstijd te hard worden opgeblazen. Er moet een stroomsnelheid van minder dan 20,8 cc/minuut worden gekozen om te voorkomen dat de zak te snel wordt opgeblazen en u de 80% moet overschrijd.

Als u een monster neemt volgens een specifieke analytische methode die een stroomsnelheid specificeert, kalibreer dan de stroomsnelheid voor en na de bemonstering. Als de bemonstering volgens een specifieke methode plaatsvindt, kalibreer dan het pompdebiet met behulp van flexibele slangen door de pomp aan te sluiten op een externe calibrator. Kalibreer volgens de stroomsnelheid die is gespecificeerd in de analysemethode voor de betreffende chemische stof. Zie de gebruiksaanwijzing van de pomp en de calibrator voor het kalibreren van de stroomsnelheid.

Deze publicatie is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als vervanging voor het doornemen van toepasselijke voorschriften, bedieningsinstructies of wettelijke normen. Deze informatie mag niet worden opgevat als juridisch advies of advies of als een definitieve autoriteit over wettelijke of reglementaire procedures.