Maddox Wing Test voor dichtbij

150,00 excl. BTW

Maddox Wing Test voor dichtbij

De Maddox Wing test is een eenvoudige test voor dichtbij testen.

Met de Maddox-Wing-test bepaalt men de mate van strabismus. Ten gevolge van de algehele anesthesie ontstaat ten opzichte van de uitgangssituatie namelijk strabismus dan wel versterking van bestaande strabismus, door verminderde coördinatie van de extraoculaire spieren. De tijd tot herstel naar de (preoperatief bepaalde) uitgangssituatie wordt postoperatief gemeten en is een maat voor herstel.) De Maddox-Wing-test is voor de praktiserende anesthesioloog van groot belang: patiënten kunnen namelijk volledig hersteld lijken, terwijl meting met de Maddox-Wing-test duidelijk aangeeft dat zij nog niet hersteld zijn. Dit heeft vooral consequenties voor de praxis en de coördinatie.