Smaakstoornissen

Naast reukstoornissen kan er ook sprake zijn van een smaakstoornis. Smaakstoornissen komen minder vaak voor dan reukstoornissen. Een smaakstoornis kan veroorzaakt worden door schade aan het gezicht of de smaakpapillen. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een operatie, (virus)infectie of trauma.

Aangezien geuren een grote invloed hebben op smaak denken veel mensen die een reukstoornis hebben dat ze ook last hebben van een smaakstoornis. Een verminderd reukvermogen wordt vaak ten onrechte verward met een verminderd smaakvermogen. Wanneer we spreken over smaak bedoelen we de basissmaken zoet, zuur, zoet en bitter. Daarnaast is er ook nog een vijfde smaak te benoemen: umami. Umami wordt vaak omschreven als hartig.

Soorten smaakstoornissen

De volgende smaakstoornissen zijn te benoemen:

  • Ageusie: een persoon kan 1 of meer basissmaken niet meer waarnemen. In dit geval is er sprake van het ontbreken van het smaakvermogen. Deze stoornis kan aangeboren zijn en staat dan bekend als congenitale ageusie.
  • Hypogeusie: hierbij gaat het om een verminderd smaakvermogen. Een veel voorkomende oorzaak van deze stoornis is een vermindering van speekselproductie (xerostomie) maar komt ook veel voor bij ouderen. Door veroudering zal de gevoeligheid van de smaakpapillen afnemen.
  • Fantogeusie: er worden smaken waargenomen zonder dat de smaak gestimuleerd worden. Dit is als waren een smaakhallucinatie. Dit komt vaak voor door medicatiegebruik, de persoon neemt dan bijvoorbeeld ee metalige of zoute smaak in de mond waar zonder stimulus van buitenaf.
  • Parageusie: smaken worden nog wel waargenomen maar ze worden verkeerd waargenomen. Dit kan leiden tot een smaak van vies terwijl het een normale smaak had moeten zijn. Een misinterpretatie van smaak. Opvallend is dat het voornamelijk gaat om vieze smaken bij normaal gesproken plezierige smaken, dit staat bekend als dysgeusie.
  • Hypergeusie: een overmatig sterke waarneming van smaak. Je ziet dit vaak als bijwerking van een medische behandeling. De persoon krijgt over het algemeen een overgevoeligheid voor 1 van de basissmaken. Deze stoornis verdwijnt vaak weer na het beëindigen van de medische behandeling.
  • Gustatorische agnosie: smaken worden waargenomen maar de persoon kan de smaken niet benoemen.

Smaakvermogen testen met smaakstrips

Voor het testen van smaak leveren wij de Burghart smaakstrips maar ook de PROP en PTC smaakstrips. Met deze smaakstrips kunt u ondere andere testen op de basissmaken zoet, bitter, zout en zuur maar er zijn ook aanvullende strips leverbaar voor de smaak umami. Voor meer informatie over de beschikbare smaakstrips klikt u hier.